Strategisk omlokalisering

Det kan finnas ett stort värde i att fundera över den nuvarande lokaliseringen av ditt företag och om denna är optimal. Här finns det en rad olika saker att ta med i beräkningen och några av dessa tänkte vi denna gång titta lite närmare på. Risken finns nämligen att en strategisk omlokalisering av företaget mycket väl kan vara till gagn för verksamheten i stort.

Det finns många olika typer av företag men det allra flesta brukar ha åtminstone något att vinna på att se över sin fysiska lokalisering. Det kan handla om allt ifrån ett företag som driver en webbshop och som för närvarande har en onödigt dyr lokalhyra som dessutom involverar en del logistikproblem, till ett större bolag som mått bra av att ligga närmare likasinnade verksamheter för att enklare kunna bolla idéer eller uppnå andra synergieffekter.

Uppmärksammar man att det finns fördelar med en omlokalisering måste dessa självfallet viktas emot kostnaderna för en flytt, samt andra aspekter som också är viktiga för att kunna fatta rätt beslut. Hur det än står till så är det dock en viktig sak att se över, då det kan finnas outnyttjad potential som annars går förlorad.

Olika anledningar som kan motivera en omlokalisering

 • Dyra lokalkostnader
 • Förbättrade logistikmöjligheter
 • Ökad synbarhet
 • Komma närmare kunder
 • Komma närmare viktiga samarbetspartners
 • Kommun med bättre tillväxt
 • Vuxit ur tidigare lokaler
 • Image
 • M.m.

Tips när det är dags att leta ny lokal

 • Storlek – fundera på att välja en lokal som är lite större än det nuvarande behovet, då slipper man byta lokal igen om företaget växer
 • Plats – är det lätt att ta sig till och från arbetet? Hur ser kollektivtrafiken i området ut? Välj en plats som
 • Hyrtid – företag hyr oftast sina lokaler per år istället för per månad och uppsägningstiden är längre. Se över avtalet och räkna, även om företaget går med förlust måste hyran går att betala utan att ni behöver göra kraftiga nedskärningar i personal