Starta ett aktiebolag

Att starta ett aktiebolag är inte komplicerat, men det är flera steg som måste tas innan man kan köra igång verksamheten.

Det första steget är att skapa en stiftelseurkund och bolagsordning. I stiftelseurkunden anges hur mycket varje aktie ska kosta, hur många aktier varje stiftare tecknar, vilka som sitter i styrelsen (med namn, adress och personnummer) och första förslaget på företagets namn. Denne undertecknas sedan av samtliga stiftare.

Bolagsordningen i sin tur ska innehålla företagets namn och orten där bolagsstämman ska hållas. Vidare ska den tydliggöra företagets verksamhet, antalet aktier, antalet styrelseledamöter, antalet revisorer (eller uppgifter om att företaget inte ska ha en revisor), hur kallelsen till årsstämman ska ske, vilka ärenden som ska finnas med på denne och slutligen även räkenskapsåret.

Ta nu kontakt med företagets bank som ordnar alla banktjänster som behövs. Detta ska inkludera ett bankintyg på svenska som ska skickas in till Bolagsverket. Intyget visar att aktiekapitalet är betalt.

Anmäl sedan företaget för registrering till Bolagsverket senast sex månader efter upprättandet av stiftelseurkunden. När Bolagsverket skickar ut intyg om registrering och ett organisationsnummer kan nu verksamheten sättas igång och man kan nu satsa på att växa företaget.

Inom fyra veckor efter registrering måste dock även företaget anmäl verklig huvudman till Bolagsverket.