Att skaffa ett lager

Många olika verksamheter kan behöva tillgång till en lagerlokal i en form eller annan. Befinner man sig i denna sits för första gången finns det flera saker att tänka på. Att välja första bästa är sällan den rekommenderade lösningen.

1. Identifiera företagets behov

Företagets behov bör alltid vara utgångspunkten. Det gäller att tänka noga på vad företaget har för krav på lagerlokal för att veta när man hittat rätt. Tänk både på vad företaget har behov just nu och hur dessa behov kan komma att förändras framöver.

2. Vikten av läge

Var lagret ligger kan ha olika vikt för olika företag. Behöver man exempelvis resa mellan kontoret och lagret ofta kommer det självfallet vara praktiskt om man kan få tag på något i den omedelbara närheten. Men samtidigt bör man inte kompromissa med allt för mycket bara för att uppfylla detta krav. För andra verksamheter är det viktigt att lagret ligger bra till för allehanda transportled för att effektivisera leveranser. Närhet till andra verksamheter och eventuella samarbetspartnerns kan också komma att vara en viktig faktor.

3. Storlek och utrustning

Storleken på lagret är inte det lättaste att uppskatta behovet av. Som tur är kan man ofta få hjälp med detta från de man söker hyra lokalen av. De kan rekommendera lämplig storlek bara man ger dem lite uppgifter om verksamheten. Men det är inte bara storleken på lagret som kan vara en faktor. Vilken utrustning som finns i lokalen kan också vara viktigt. Hyr man en lokal finns det mesta oftast tillgängligt men det kan finnas en del saker man kan vilja skaffa själv av en eller annan anledning.

4. Budgeten

En sista sak att tänka på är så klart vilken budget man har. Denna kommer att informera en hel del av vad man kan ställa för krav och vad man i slutändan kan få tag på. Att kunna sätta ett värde på lagret för företaget blir en kritisk del av lagerjakten. Se till att räkna på alla utgifter och besluta sedan vilken budget som kan sättas för ett lager.