Aktiens pris är inte alltid bolagets värde

Aktiehandel är mer eller mindre en auktion där aktier säljs till högstbjudande. Detta styrs huvudsakligen av utbud och efterfrågan på en aktie. I de bästa av fall är ett bolags värde återspeglat av aktiens pris, men detta utgör långt ifrån en majoritet av fallen vid ett givet ögonblick.

Bolagets värde är något som kan definieras av de framtida vinsterna ett bolag kan generera. Detta är alltså en mer spekulativ siffra som även experter kan ha olika åsikter om exakt vad det är. Aktiens värde är dock alltid tydligt för alla att se, men kan snabbt påverkas av olika faktorer.

Det mest självklara fallet för en aktie att stiga i pris är förändring i bolagets vinst, eller förväntad förändring. Ett bolag som redovisar en högre än förväntad vinst i en kvartalsrapport påverkar detta kursen uppåt. Saken är dock den att när ett bolag väl kommer med sin rapport kan ekonomiska analytiker redan inprisat detta i kursen vilket leder till att kursen inte förändrats då marknaden redan förväntat sig den högre vinsten.

Medan ett bolags värde kan öka om uppgifter kommer ut att man har genom en headhuntingtjänst som Headagent anställd en ny, välkänt kompetent VD, kan detta även reflekteras direkt i aktiens värde, men det kan lika gärna vara fallet att ingen förändring sker förrän senare.

Yttre faktorer kan också spela stora roller. När Kina och Indiens ekonomiska uppgångar blev tydliga, kom även stor efterfrågan på investeringsvaror som lastbilar, maskiner och en mängd olika råvaror. Dessa förändringar väckte också förhoppningar om ökad försäljning av olika svenska företag som kunde tillhandahålla detta. Men då många sedan blev oroliga för bakslag i dessa områden blev effekten av detta dämpad till följd.

När USA först hamnade i sin senaste ekonomiska krissituation sänktes efterfrågan på varor där också. Detta medförde minskade förväntade vinster för svenska bolag som exporterade till USA. Här är också värt att ta upp valutakursers inverkan på aktievärde. När dessa bolag som exporterade till USA och fick betalt i dollar, och dollars kurs hade sjunkit mot den svenska kronan, fick de ju en lägre vinst när de växlade försäljningen till kronor. Och på samma sätt så ökade vinsten för svenska bolag som hade utgifter i dollar då inköpen blev billigare. Allt detta kunde också ses reflekteras i påverkade bolags aktievärde.