Aktiebolag

Vi köper och säljer aktier för fulla muggar, tjänar en slant och förlorar en. Men vad är det vi gör det på, alltså vad är ett aktiebolag och hur fungerar det?

Kortfattat så beskriver Bolagsverket ett aktiebolag som ett företag där delägarna inte har personligt ansvar för företagets skulder. Ägarna är som du kanske förstår aktieägarna, som kan vara väldigt många, men också bara en eller ett fåtal. Det är också skillnad om bolaget är börsnoterat eller inte.

Att starta ett aktiebolag kräver såldes en kapitalinsats till att börja med från de olika delägarna. Dessa pengar riskerar de också att förlora om företaget går dåligt. När aktiebolaget registreras hos bolagsverket så blir det en juridisk person, vilken kan teckna avtal, ha anställda och äga saker. Aktiebolaget får också ett organisationsnummer när registreringen är slutförd.

Krav på aktiebolag

För att få registrera och driva ett aktiebolag så finns det en del krav som måste följas. Här kommer några exempel på dessa:

  • Ett privat aktiebolag måste ha ett aktiekapital på minst 50 000 kronor och ett publikt på minst en halv miljon.
  • Aktiebolaget måste ha en styrelse och i vissa fall en vd.
  • Alla aktiebolag måste skicka in en årsredovisning till Bolagsverket varje år.
  • Det måste finnas en aktiebok som förtecknar aktieägarna som ska finnas tillgänglig för allmänheten hos företaget.

Fördelar med aktiebolag

Till sist tänkte vi ta upp några av de fördelar som Bolagsverket uppger att det innebär med ett aktiebolag.

  • Aktiebolagets namn skyddas i hela landet, ingen annan äger rätten till att använda namnet i kommersiella syften.
  • Den kanske största fördelen är skiljelinjen som skapas mellan företagare och privatperson. Det är ett stort skydd för dig som privatperson och din privatekonomi i jämförelse med ett företag som inte är registrerat som aktiebolag där du som privatperson står ansvarig för företagets ekonomi.