Monthly Archives: december 2017

Skillnaden mellan aktie- och valuthandel

Att jämföra aktiehandel med valutahandel kanske inte är helt rätt då aktiekurserna rör sig mer än vad en valutakurs rör sig. Valutahandeln ökar och det kommer bli fler och fler som börjar med detta. Och som med det mesta så ju mer man lär sig och får insikt i desto

Strategisk omlokalisering

Det kan finnas ett stort värde i att fundera över den nuvarande lokaliseringen av ditt företag och om denna är optimal. Här finns det en rad olika saker att ta med i beräkningen och några av dessa tänkte vi denna gång titta lite närmare på. Risken finns nämligen att en