Monthly Archives: april 2017

Att spara pengar

Som privatperson så kan det vara en fördel att spara pengar för oförutsedda utgifter. Det kan se väldigt bra ut just nu, men vem vet vad som händer nästa månad eller nästkommande. Bilen kanske går sönder eller huset behöver en åtgärd som kostar mycket pengar. En buffert är i alla